Praktijk voor Orthodontie Zoetermeer

 

Deze site geeft informatie over de praktijk zelf, de mensen die er werken, en natuurlijk over beugels en alles wat daarmee te maken heeft.

Je kunt lezen hoe en wanneer wij het beste bereikbaar zijn.

Hoe je via de site je afspraken kunt controleren.

En we verwijzen naar andere sites die over orthodontie gaan.

Inschrijven als nieuwe patiënt Afspraken bekijken voor patiënten Informatie voor verwijzers


Wie doet wat

Behandelaars

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de gehele behandeling zijn A. A. M. Boelens en J. E. Hostmann.

Ieder van hen heeft zijn eigen patiëntengroep.

 

Binnen het team hebben zij o.a. als taken:

 

 • het onderzoeken van afwijkingen in de kaken en het gebit
 • de patiënt informeren over de noodzaak en mogelijkheden van een orthodontische behandeling
 • het uitvoeren van een nader onderzoek door middel van o.a. röntgenfoto’s en gebitsmodellen
 • het opstellen van een behandelplan
 • verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van een beugel en de aanpassingen aan de beugel
 • het bewaken van de voortgang van de behandeling en het signaleren van knelpunten
 • management van de praktijk.

Orthodontie-assistente

Daarnaast heeft het team meerdere orthodontie-assistentes.
Zij hebben hun kennis en kunde door de jaren heen uitgebreid en zijn bekwaam en bevoegd om bepaalde patiënt behandelingen in de praktijk uit te voeren; dit in het kader van de taakdelegatie.


Zij voeren o.a. de volgende taken uit:

 

 • het maken van gewone foto’s, röntgenfoto's en gebitsafdrukken
 • het voorbereiden en evt. plaatsen van een beugel
 • het aanpassen aan beugels op aanwijzingen van de verantwoordelijke behandelaar
 • het beoordelen van de mondhygiëne en het geven van tips en adviezen hierover
 • het plaatsen van een spalk achter de voortanden
 • het verwijderen van een vaste beugel en de lijmresten

Baliemedewerkster

De baliemedewerkster regelt alle zaken, zoals telefoon en emails beantwoorden, afspraken maken, alles om de continuïteit van het dagprogramma soepel te laten verlopen.

Administratie medewerkster

De administratie medewerkster regelt o.a. de kontakten met de zorgverzekeraars, doet de financiële administratie.